2 marca 2024
Wykonywanie prac modernizacyjnych na starych murach

Prace ociepleniowe wymagają użycia odpowiednich materiałów budowlanych. Nie jest to jednak gwarantem sukcesu. Potrzebne są jeszcze prawidłowe wykonanie i prowadzenie prac przy odpowiednich temperaturach. W innym przypadku mineralne zaprawy murarskie stracą swe właściwości i nie będą odpowiednio trzymać się powierzchniach. Tych zasad trzeba przestrzegać szczególnie w przypadku nowych budynków. Jeśli chodzi o budynki ze starej cegły, sprawa wygląda nieco inaczej. Ich charakterystyczną właściwością jest większa wilgotność, która sprawia, że materiały mineralne lepiej trzymają się powierzchni, odpowiednio się wiążą i utwardzają. Ściany nie mogą jednak być zbyt mokre. W takiej sytuacji najpierw należałoby je doprowadzić do odpowiedniego stopnia wilgotności. Ogólnie rzecz biorąc stare mury nie sprzyjają popełnianiu błędów budowlanych w tak dużym stopniu, jak nowe. Temperatura powietrza nie odgrywa w przypadku prac remontowo-budowlanych na starej cegle aż takiej roli. To, że w ostatnich latach pojawiło się na rynku tak wiele nowoczesnych materiałów budowlanych, paradoksalnie sprawiło, że efekty remontów są gorsze niż jeszcze nie tak dawno, gdy budowlańcy dysponowali ograniczoną liczbą środków do budowy. Nagromadzenie rozmaitych materiałów powoduje zamieszanie. Nie każdemu chce się zagłębiać w opisy na produkcie i często użycie niektórych materiałów jest niezgodne z zaleceniami producentów.

Dodaj komentarz