2 marca 2024
Właściwości nowoczesnych materiałów budowlanych

Nowoczesne materiały budowlane z reguły charakteryzują się lekkością i porowatością. Te cechy sprzyjają zwiększeniu termoizolacyjności budynków z nich stawianych. Dzieje się tak dlatego, że materiały te nie magazynują wody i pozostają suche w każdych warunkach. Niebezpieczeństwo przesuszenia materiału przygotowywanego do nakładania sprawia, że przy niezachowaniu szczególnej ostrożności można doprowadzić do powstawania spękań i rys. Często jest tak, że przy budowie nie używa się zalecanych przez producenta zapraw czy innych materiałów do gruntowania, a wykorzystuje się materiały uniwersalne. Tymczasem przy zaprawach mineralnych jest to niedopuszczalne, gdyż uniwersalne zaprawy do gruntowania odcinają materiał mineralny od wody. Wtedy niemożliwe staje się chemiczne wiązanie materiału mineralnego z podłożem. Prace muszą być bezwzględnie wykonywane na stabilnych i chłonnych podłożach. Materiał o odpowiedniej wilgotności może odpowiednio przykleić się do podłoża, następnie odpowiednio się związać i stwardnieć. W przypadku niewłaściwie zagruntowanego podłoża, tj. suchego, materiał będzie się odklejał i nie ma szansy się utrzymać. Inaczej jest w przypadku budynków wymurowanych ze starej, klasycznej cegły. Ich właściwością jest bowiem większa wilgotność, która sprawia, że zaprawa mineralna dużo lepiej się utrzymuje.

Dodaj komentarz