4 marca 2024
Studiowanie na kierunku budownictwo

Podczas gdy coraz więcej mówi się o braku perspektyw dla absolwentów studiów humanistycznych, wielu przyszłych studentów decyduje się na techniczne kierunki, takie jak między innymi budownictwo. Jego absolwenci posiadają stosowną wiedzę pozwalającą na nadzorowanie procesów budowlanych, wznoszenie różnego rodzaju mostów, dróg i obiektów, ale również rozbiórkę tych, które zagrażają bezpieczeństwu lub z innych powodów zostały przeznaczone do likwidacji (na przykład w miejscu, w którym stoją, zaplanowano budowę nowego obiektu). Od potencjalnego studenta wymaga się rozwiniętego widzenia przestrzennego oraz umiejętności rysowania. Następnie pozostaje już tylko zdać maturę na odpowiednim poziomie i rozpocząć dalszą naukę. Zaowocuje ona zróżnicowanymi możliwościami zawodowymi. Absolwenci budownictwa mogą bowiem rozpocząć pracę w biurach projektowych, firmach produkujących materiały budowlane czy przedsiębiorstwach, którym zlecane jest wykonanie inwestycji. Żeby pracować jako inżynier na budowie, muszą jednak posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, które zdobywa się między innymi na podstawie badań mających na celu wykluczenie lęku wysokości oraz skontrolowanie zmysłu równowagi. Z dokumentem potwierdzającym takie uprawnienia absolwenci budownictwa zyskują dodatkowe możliwości na rynku pracy.

Dodaj komentarz