4 marca 2024
Rozbieranie upadłych nieruchomości

Nieruchomości, które nie nadają się do użytkowania jest bardzo dużo. Poza niebezpieczeństwem zawalenia niesie szereg innych konsekwencji, na które należy zwrócić uwagę i nie można ich negować. Zgłoszenie rozbiórki budynków wymagają budowle o wysokości ośmiu metrów, gdzie odległość od rozgraniczenia z działką nie jest krótsza niż połowa jej wysokości. Wyjątkiem są budowle, które widnieją w rejestrze zabytków bądź objęte są dodatkową ochroną przez konserwatora zabytków. W takim zgłoszeniu o rozbiórce zakreśla się rodzaj robót z dodaniem metod, sposobu i czasu trwania prac. Wszystko to musi być udokumentowane oświadczeniem o prawie rozporządzania daną nieruchomością. Ponadto projektodawca zobowiązany jest posiadać wszelkie szkice, rysunki, tabele, które pozwolą sprawnie wykonać czynność. Władze szczególną uwagę zwracają na biegłość podczas zlecanych prac rozbiórkowych, ze względu na brak wpływu podczas pracy innych podmiotów np. karetek pogotowia. Wszystko w zależności od indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz