2 marca 2024
Prawidłowe nakładanie zapraw mineralnych

Narzucane szybkie tempo prac budowlanych sprawia, że nie zawsze wszystkie prace wykonywane są zgodnie ze sztuką. Nie przestrzegane są np. zalecenia producentów materiałów mineralnych co do temperatury i wilgotności powietrza, jaka powinna towarzyszyć aplikowaniu tych materiałów. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna w przypadku wykonywania prac modernizacyjnych na elewacjach budynków. Do pękania i kruszenia elewacji może dojść, jeśli ubytek wody spowodowany wysoką temperaturą powietrza oraz nagrzaniem podłoża spowoduje zmianę konsystencji zaprawy czy kleju, używanego do przymocowania warstwy izolacyjnej. Należy mieć więc na względzie konsekwencje, jakie wynikną z nieprzestrzegania zasad zalecanych przez producenta. Inwestorzy nalegający na jak najszybsze zakończenie prac muszą zostać poinformowani o możliwych skutkach swych decyzji. Ważne jest także, by nie zapominać, że prac z użyciem zapraw mineralnych nie można wykonywać przy temperaturach poniżej 0 stopni C. Jest to ryzykowne ze względu na możliwość zamarzania wody. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta co do ilości wody używanej do rozrabiania zapraw mineralnych może skutkować tym, że odpowiednie parametry nie zostaną uzyskane. W takim przypadku nie zostanie uwzględniona reklamacja, jaką mógłby złożyć inwestor niezadowolony z efektu wykonania prac u producenta materiałów budowlanych.

Dodaj komentarz