4 marca 2024
Komu zapewnić zatrudnienie podczas budowy?

Z reguły chodzi o pracowników, którzy wykonają zleconą im pracę. Niestety to byłoby zbyt proste. Podczas budowy domu czy innych robót związanych z budownictwem, ściśle ujmując wszędzie tam, gdzie obowiązkiem jest posiadanie pozwolenia na budowę wymagane jest zatrudnienie pracowników budowlanych. Czy chodzi i nadzór czy o koordynację. Zlecenie pracy poprzez zatrudnienie i wytyczenie obowiązków leży wyłącznie po stronie inwestora, który również jest jednym z pracowników w procesie budowy. W przypadku budowy domu, zatrudnia się projektanta, który zobowiązany jest do rozplanowania wizerunku domu ewentualnego dopilnowania czy projekt jest zgodny z jego wytycznymi, kierownika budowy, który koordynuje prace i rozdziela zakres pracy oraz inspektora budowlanego, który czuwa pieczę nad całością budowy. Jako organ nadzorujący przede wszystkim dba o poprawność danego projektu. Jednakże zawsze warto zasięgnąć opinii fachowców, aby uniknąć nieprawidłowości. One są bowiem najgorsze pod każdym względem.

Dodaj komentarz