4 marca 2024
Etapy  wykończenia budowy domu

Wykończenie budowy domu składa się z 5 etapów, polegających na doprowadzeniu odpowiednich instalacji do domu. Wykonywanie instalacji na etapie fundamentu i podłogi na gruncie – jest odprowadzenie ścieków, rozprowadzenie rur kanalizacyjnych, doprowadzenie wody do budynku, doprowadzenie kabla. Wykonywanie instalacji wymagające bruzd w ścianach – jest to doprowadzenie rur kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, doprowadzenie rur wodociągowych, prowadzone między kondygnacjami kanały instalacyjne. Wykonywanie instalacji elektrycznych – czyli etap pokrycia tynkiem przewodów elektrycznych, teletechnicznych, instalacji alarmowej. Wykonywanie instalacji ogrzewania podłogowego – po ułożeniu i przeprowadzeniu ciśnieniowej próby szczelności, należy ją pokryć jastrychem. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania – montaż urządzeń tj.; kotła, najlepiej zostawić tę czynność na koniec, ponieważ łatwo je uszkodzić w czasie prac wykończeniowych. Trzeba, więc zwracać na to szczególną uwagę pod każdym względem.

Dodaj komentarz