2 marca 2024
Co robi generalny wykonawca na budowie?

Generalny wykonawca nadzoruje wszystkie aspekty danego projektu budowlanego. Większość generalnych wykonawców pracuje na własny rachunek, co oznacza, że posiadają własne firmy i płacą pracownikom za wykonywanie obowiązków na ich rzecz. Wykonawcy robót budowlanych mogą zostać wybrani dzięki zaprezentowaniu ofert produkcyjnych w formie projektów, które zapewniają konspekt prac. W konspekcie najogólniej rzecz ujmując można dowiedzieć się, kiedy i za ile może zostać zakończona dana inwestycja budowlana. Wykonawcy również zatrudniają pod wykonawców do wykonywania prac specjalnych, takich jako kablowanie czy położenie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Chociaż nie ma szczególnego wymogu edukacyjnego dla wykonawców budowlanych, wielu z nich posiada tytuły inżyniera lub nawet magistra w dziedzinach takich jak zarządzanie budową lub inżynieria. Inni niekoniecznie posiadają sformalizowane wykształcenie,ale za to wiele lat doświadczenia w tej dziedzinie. Wykonawcy robót budowlanych sprawują nadzór nad pracownikami na budowie, na finalnym etapie prac należy do nich zapewnienie, że budowa jest zakończona zgodnie z lokalnymi i państwowymi przepisami budowlanymi oraz planami architektonicznymi. Wykonawcy zapewniają również, że projekt będzie zrealizowany na czas i w ramach budżetu.

Dodaj komentarz