2 marca 2024
Budownictwo, jako nauka

Budownictwo stanowi jedną z dziedzin wchodzących w skład nauki, jaką jest inżynieria lądowa. Tyczy się przede wszystkim powstawania nowych obiektów budowlanych, a także modernizacji, odnowy, przebudowy tych wcześniej już powstałych. Podmiotem zainteresowania owej dziedziny nauki są budynki umiejscowione zarówno na lądzie, jak w obrębie powierzchni wodnej. Te ostatnie odnoszą się konkretnie do m.in. kanałów, zapór wodnych, wałów przeciwpowodziowych, elektrowni wodnych, wylotów ścieków, czasz zbiorników wodnych, portów, basenów portowych, falochronów, rurociągów, syfonów, pomostów, itp. Budownictwo lądowe, to jak sama nazwa wskazuje dział, którego obiekt zainteresowań stanowią tylko i wyłącznie budynki znajdujące się na lądzie, a mianowicie ich projektowanie, wznoszenie, wykończenie. Budownictwo odnosi się również do rozbiórki powstałych już wcześniej budynków. Najczęściej do tego typu obiektów należą te stanowiące zagrożenie dla osób w nich przebywających, nie spełniając przy tym koniecznych do użytku wymagań technicznych.

Dodaj komentarz